Posted by: theerakorn | มกราคม 16, 2011

เมนู หน่อไม้

ผัดพริกแกงคั่วใส่หน่อไม้ ปลาหมึก กุ้ง

ผัดหน่อไม้ไส่เห็ดผัดเผ็ดหน่อไม้ใส่กุ้ง

 

หน่อไม้ผัดพริกกะปิ

แกงหน่อไม้

Advertisements
Posted by: theerakorn | มกราคม 13, 2011

จำหน่าย หน่อไม้ อัดปิ๊บ

หน่อไม้อัดปี๊บ สุวรรณา เป็นภูมิปัญญาที่ช่วยเหลือชาวบ้านใน ตำบลแม่อ้อ ให้มีการสร้างรายได้จากหน่อไม้บนพื้นที่สูง หน่อไม้สุวรรณา ได้ริเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 โดยทำกันในเครือญาติ ปัจจุบัน ก็เป็นธุรกิจครอบครัวเนืองจาก หน่อไม้อัดปี๊บหน่อไร่ สามารถทำได้ฤดูเดียวเท่านั้นคือ ฤดูฝน ทางธุรกิจครอบครัวนี้ ทำหน่อไม้ในจำนวนจำกัดเพื่อเป็นการไม่รบกวนธรรมชาติมากเกินไป

หมวดหมู่